Ir o contido principal

Procedemento de obtención das habilitacións para persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar

O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación excepcional e habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para a autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia (códigos de procedemento BS800A e BS800B).

 

 

Ligazóns: