Pasar al contenido principal

Bases técnico medio de inserción laboral/prospección de empresas

O Departamento de persoal publica as bases da convocatoria para a "selección e contratación, con carácter de urxencia e de xeito temporal e a xornada parcial (5 horas de luns a venres), de un posto de persoal laboral categoría técnico medio de inserción laboral/prospección de empresas no ámbito do desenvolvemento do programa  integrado para o emprego “Arteixo Integra 2017-2018” . 

Documentos: