Ir o contido principal

Subvencións para programas de igualdade 2019

O Concello de Arteixo abre o prazo para a presentación de solicitudes da convocatoria de subvencións para programas de igualdade e de loita contra a violencia de xénero dirixidos a entidades, durante o ano 2019

Os programas que se subvencionan son: 

A.- Programa Igualdade

B.- Programa de loita contra a Violencia de xénero

Entidades Beneficiarias

Entidades locais legalmente constituídas que cumpran os requisitos especificados na Ordenanza Xeral reguladora da concesión de subvencións municipais e nas bases reguladoras.

 

  • Prazo de presentación de solicitudes: ata o 14 de outubro de 2019
  • Lugar de presentación:  rexistro municipal
  • Prazo para xustificar: 30 de novembro de 2019
  • Máis información:  CIM (Avda. Balneario,10 baixo) ou no enderezo electrónico: muller@arteixo.org

 

Os modelos normalizados de solicitude estarán a disposición das persoas interesadas no Rexistro Xeral, no Centro de Información á Muller (CIM) e na páxina web municipal.