Ir o contido principal

Subvencións para actividades e equipamentos educativos do ano 2019

1)Obxecto.-. Apoio ás entidades locais da comunidade educativa (ANPAS, Consellos Escolares) do termo municipal na creación ou mantemento de actividades, así coma na dotación de equipamentos das programacións que desenvolven en materia de educación.

2)Entidades destinatarias.- Entidades da comunidade educativa legalmente constituídas que cumpran os requisitos especificados na Ordenanza xeral reguladora da concesión de subvencións municipais e nas bases reguladoras.

3)Bases.- Bases para a concesión de subvencións a entidades da comunidade educativa para actividades e equipamentos educativos publicadas no BOP.

4)Contías.- As contías destinadas son os importes consignados no orzamento ordinario para o ano 2019:

  • Actividades educativas: 5000 € da partida 320.48900
  • Equipamentos educativos: 5000 € da partida 320.78000

5)Criterios de valoración.- As bases reguladoras conteñen os criterios de concesión da subvención aplicables para a valoración dos proxectos presentados

6)Prazo de presentación de solicitudes.- O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a contar desde o día seguinte ao  da publicación da convocatoria correspondente no Boletín Oficial da Provincia (BOP). (Ata o 19 de outubro de 2019)

7)Xustificación.- O prazo de xustificación remata o 30 de outubro de 2019, debendo tramitarse segundo se especifica nas bases reguladoras.