Pasar al contenido principal

Corporación

PP   Grupo municipal do PP

 

D. José Carlos Calvelo Martínez
Alcalde-Presidente
D. José María Sánchez Novo
1º Tenente de alcalde - Concelleiro de persoal e rexime interior
Dna. Inés Ramos Álvarez
3ª Tenente de alcalde - Concelleira de servizos sociais e da Área de Benestar Comunitario
D. Luis Alberto Castro Calvete
Concelleiro de urbanismo
Dna. Celina Varela Suárez
Concelleira de relacións coa comunidade educativa
Dna. Josefa Zas Suárez
Concelleira de maiores e actividades sociais
Dna. Purificación Zas Rodríguez
4ª Tenente de alcalde - Concelleira de deportes
D. Victor Merelas García
Concelleiro de medio ambiente e disciplina urbanística
D. José Baldomero Váquez Pereiro
5ª Tenente de alcalde - Concelleiro de servizos económicos e administración electrónica.
D. José Ramón Amado de la Fuente
2º Tenente de alcalde - Concelleiro de obras e servizos municipais
Dna. Ana María Bello Vázquez
6ª Tenente de alcalde - Concelleira de cultura e festas
D. Ángel Vázquez Sande
7ª Tenente de alcalde - Concelleiro de xuventude e participación cidadá
Dna. Patricia Amado Varela
Concelleira de promoción e desenvolvemento.

 

PSOE   Grupo municipal do PSdG-PSOE

 

D. Martín Seco García
Concelleiro
Dna. Ana María Cedeira Zas
Concelleira
D. Luis Carlos Vázquez Fernández
Concelleiro
Dna. Susana Lebón Rivas
Concelleira

 

TEGA   Grupo municipal de Terra Galega

 

Dna. María del Rosario Figueiras Icasuriaga
Concelleira
D. Manuel López Torres
Concelleiro

 

BNG   Grupo municipal do BNG

 

Dna. Silvia María Seixas Naia
Concelleira
D. Xosé Xurxo Couto Rodríguez
Concelleiro