Senda de Sisalde

Nos últimos tempos, os roteiros veñen suscitando gran interese por parte da poboación por mor de seren unha actividade deportiva apta para a maioría da cidadanía. Mais, sen desprezar os beneficios para a saúde, que por suposto non son menos importantes, un roteiro non é tan só un paseo senón que ademais é unha excelente experiencia lúdica e educativa que achega o coñecemento do patrimonio, da etnografía, da cultura e do ambiente.

Particularizando no aspecto ambiental, as actividades de sendeirismo fomentan o contacto co ambiente natural, espertando condutas de respecto e sensibilidade cara aos elementos físicos que sustentan a nosa vida -auga, solo e atmosfera- e os demais seres vivos que conviven con nós. Asemade, esta actividade é unha oportunidade para promover cambios de procedemento na nosa vida diaria, porque dos roteiros pódense extrapolar os desprazamentos a pé ou en bicicleta, e reproducilos nos traxectos curtos que se fan a cotío, minguando así, a nosa dependencia polo vehículo privado.

senda sisalde

Lugares de interese

 1. 1. Areal de Barrañán
 2. 2. Os Boedos
 3. 3. Fraga de Sisalde
 4. 4. Monte de Cartas
 5. 5. Camiño da Area
 6. 6. Muíño da Margarida
 7. 7. A Telleira
 8. 8. Os Batáns
 9. 9. Igrexario de Monteagudo
 10. 10. área Recreativa dos Barreiros
 11. 11. Muíño da Ibia
 12. 12. A Groba
 13. 13. Autoestrada AG-55
 14. 14. O Castro de Armentón
 15. 15. Muíño dos Zapata
 16. 16. Igrexario de Barrañán

A senda, que aquí se presenta, discorre polas parroquias arteixás de Barrañán, Chamín, Armentón, Monteagudo e Larín. O roteiro toma coma centro de referencia o río de Sisalde, circulando pola mesma ribeira en numerosas ocasións. O ambiente que rodea a senda é estritamente rural, existindo zonas naturais ou pouco moduladas por causas antrópicas. Partindo do Areal de Barrañán, e tomando o senso antihorario, a senda pasa polos Boedos de Sisalde, Monte de Cartas, Margarida, A Telleira, Os Batáns, Igrexario de Monteagudo, Os Barreiros, A Ibia e por último A Groba, extremo oposto e punto máis alto do roteiro. Na volta, hai que engadir como lugares de interese o Castro de Armentón, a Fraga de Sisalde e o Igrexario de Barrañán.

Como elementos representativos e singulares, cómpre destacar o propio Rego de Sisalde e os seus afluentes, as dunas de Barrañán, a Fraga de Sisalde, os numerosos muíños -Sisalde, Margarida e A Ibia- e o Igrexario de Monteagudo -s.XII-. Asemade, hai que engadir que a senda recolle un espectro bastante amplo da biodiversidade do termo municipal de Arteixo. A lonxintude total da senda é de 18,8 quilómetros existindo a posibilidade de facer itinerarios máis curtos tal e como se pode contemplar no plano do reverso.

catarata ibia muinho sisalde caminho sisalde