Pasar al contenido principal

Fondos FEDER

 

 

O "Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)" é un instrumento financeiro da Comisión Europea que ten como finalidade a axuda para o desenvolvemento económico das rexións da Unión Europea. Estos fondos son subvencións a fondo perdido, e os xestionan directamente as administracións públicas (central, autonómica e local). Cada unha delas terá un cupo de fondos asignado a priori para realizar proxectos na zona.

 

 

FEDERConcello de Arteixo