Pasar al contenido principal

Periodo medio de pago a proveedores

Concello de Arteixo

 

Segudo a disposición adicional primeira da Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, de control da deuda comercial no sector público, difúndese o periodo medio de pago a proveedores de esta entidade: