20170421.- Máis de 4 millóns de euros para a construcción de diversos equipamentos e o novo servizo de lixo

Alcaldia | Pleno

O novo modificado de crédito inclúe unha partida para adquirir os terros da nova piscina ou do campo de fútbol da parroquia de Pastoriza