Autorización administrativa de instalación eléctrica

Información | Urbanismo

Concello de Arteixo

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 1 de data 02/01/2012 e no Diario Oficial de Galicia nº 8 de data 12/01/2012 publícase a resolución da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía e Industria de data 15/12/2011 pola que se autoriza administrativamente e se aproba o seguinte proxecto de execución:

Expediente: IN407A 266/2011
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Denominación: Alimentación M.T. alumeado túnel acceso porto exterior A Coruña