20170220.- A corporación aproba definitivamente as contas de 2017

Alcaldia | Pleno

O presuposto para este exercicio ascenderá a 33,8 millóns de euros

Continúan as reunións veciñais para informar do servizo de recollida do lixo

Información | Obras e servizos

Á enquisa elaborada pola Concellería de obras súmanse nas próximas semanas distintas xuntanzas que os membros do goberno local manterán cos veciños para tratar o novo modelo de xestión

As charlas, en todos os casos ás 20.00h, teén lugar o luns 20 en Chamín/Sorrizo (centro social de A Lagoa), o martes 21 en Armentón (centro social de Rorís) e mércores 22 en Morás (centro social de Freán)

O obxectivo é mellorar a calidade ambiental do Concello á vez que se acada un servizo de recollida e tratamento do lixo eficaz, sostible e económicamente viable.

20170220005.- Modificación Puntual das NN.SS. para a reformulación e ordenación detallada da UA 23 de Meicende

Información | Urbanismo

Concello de Arteixo

Na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio anúnciase o trámite de consultas no procedemento de avaliación ambiental estratéxica ao que se somete a Modificación Puntual das NN.SS. para a refromulación e ordenación detallada da UA 23 sita en Meicende.

Data de remate do período de consultas: 17/04/2017

20170220004.- Aprobación Inicial para o estudio de detalle para realineación en Avda Manuel Platas Varela

Información | Urbanismo

Concello de Arteixo

Por resolución de alcaldía nº368/2017 de data 14/02/2017 aprobouse inicialmente o Expediente nº29/2016.PED do estudio de detalle para o reaxuste das alineacións entre os números 20 e 28 da Avenida Manuel Platas Varela.

20170220003.-Anteproxecto de Lei do patrimonio natural de Galicia.

Información | Urbanismo

Concello de Arteixo

No Diario Oficial de Galicia nº 33 de data 16/02/2017 publicase o Anuncio do 13 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se somete a información pública o anteproxecto de Lei do patrimonio natural de Galicia.

20170220002.- Regulamento de ordenación da información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia

Información | Urbanismo

Concello de Arteixo

No Diario Oficial de Galicia nº 33 de data 16/02/2017 publicase o Decreto 14/2017, do 26 de xaneiro, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia.

20170220001.-Informe ambiental estratéxico da Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento

Información | Urbanismo

Concello de Arteixo

No Diario Oficial de Galicia nº 33 de data 16/02/2017 publícase anuncio do 19/01/2017 da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento para a apertura da Avenida Baldomero González no seu encontro coa Travesía de Arteixo.

Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas

Información | Promoción Económica

Logo de Formación e Emprego
Promoción Económica e Turismo

Resolución do 7 de febreiro do 2017 de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, publicada no DOG nº20, de 20 de febreiro de 2017.

O alcalde visita As Eiras para explicar o proxecto de rexeneración da zona

O executivo local quere que se execute o previsto nas normas urbanísticas do concello e que a actuación sirva para sanear un espazo convertido en foco do trapicheo de droga

Na zona conviven edificacións ruinosas e de dubidosa habitabilidade con un tráfico rodado chamativo e catro vivendas de veciños de Meicende de toda a vida.

As Escolas de Barrionovo e Vilarrodís celebran unha xornada de portas abertas

Educación | Información

Estes centros educativos ofertan prazas de carácter público para o segundo ciclo de Educación Infantil de 3 a 6 anos

No caso da EEI Vilarrodís a xornada empeza ás 16:00 horas mentres que en Barrionovo será a partir das 17.30 h.