O Concello de Arteixo pon en marcha o II Plan Municipal de Formación e Emprego

Actividades | Información | Promoción Económica

II plan de formacion

O vindeiro 12 de abril o Concello de Arteixo abrirá o prazo de inscrición para os cursos comprendidos dentro do II Plan de Formación e Emprego, unha iniciativa pensada para facilitar a todos os arteixáns o acceso ao mercado laboral, a través dunha formación específica, detallada e adecuada a realidade social e á demanda actual.

Participación Cidadá convoca o primeiro curso de Linguaxe de Signos

Cursos | Información | Participación Cidadá

A Concellería de Participación Cidadá porá en marcha unha nova iniciativa dentro da súa liña de traballo integrador, cun curso de linguaxe de xordos

Modificado do proxecto sectorial do gaseoducto Mugardos-Betanzos-Abegondo-Sabón

Información | Urbanismo

Concello de Arteixo
No día de hoxe tivo entrada no Rexistro do Concello oficio da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas co que se achegaba exemplar do proxecto denominado "MODIFICADO DO PROXECTO SECTORIAL DO GASODUCTO MUGARDOS - BETANZOS - ABEGONDO - SABÓN (TRAMOS I E II) E RAMAL Á CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE MEIRAMA", promovido pola empresa Regasificadora del Noroeste, S.A. (REGANOSA), así como copia da Resolución do 23 de marzo de 2010 da referida Dirección Xeral pola que se somete a información pública dito proxecto.

Bricolaxe e técnicas de control da ansiedade no CIM de Arteixo

Cursos | Muller

Logo do CIM
O CIM Arteixán pon en marcha novos cursos e xornadas destinadas a proporcionar ás mulleres novos horizontes e mellores armas para defenderse na vida cotiá.

Escrito do Sergas anunciando a intención de reprogramar os investimentos de creación do Centro de Saúde de Vilarrodís

Alcaldia

Concello de Arteixo
O CONCELLO DE ARTEIXO RECIBE UN ESCRITO DO SERGAS ANUNCIANDO A SUA INTENCIÓN DE REPROGRAMAR OS INVESTIMENTOS DESTINADOS Á CREACIÓN DO CENTRO DE SAÚDE DE VILARRODÍS SE NON SE PON A DISPOSICIÓN O TERREO

A xunta de goberno do Concello de Arteixo aproba a contratación de catro dos proxectos do novo Fondo Estatal para o Emprego

Alcaldia | Información

Concello de Arteixo Plan e 2010

A Xunta de Goberno do Concello de Arteixo aprobaba esta mesma mañá a contratación dos proxectos e as direccións de obra de catro das obras propostas para o novo Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade Local, aprobadas xa polo estado. Deste xeito, axilízase a posta en marcha destes novos proxectos, destinados a mellorar a calidade do servicio prestado á cidadanía.