Ordenanzas non fiscais

Secretaría

Concello de Arteixo

 • Número 1
  Regulamento especial de honras e distincións
 • Número 2
  Regulamento para a creación, modificación e supresión de ficheiros de datos de carácter persoal
 • Número 3
  Regulamento da feira municipal do Concello de Arteixo. Derogada (16/10/2014)
 • Número 4
  Ordenanza reguladora do rexistro municipal de ciclomotores
 • Número 6
  Ordenanza reguladora do exercicio do comercio ambulante. Derogada (16/10/2014)
 • Número 7
  Ordenanza de normalización lingüística do Concello de Arteixo
 • Número 8
  Regulamento municipal sobre voluntariado e outros axentes sociais
 • Número 9
  Agrupación municipal de voluntarios de Protección Civil
 • Número 10
  Regulamento para a creación, organización e funcionamento do rexistro municipal e unións non matrimoniais no Concello de Arteixo
 • Número 11
  Ordenanza reguladora da escola infantil municipal de Arteixo
  Descargar en formato pdf.
 • Número 12
  Regulamento de funcionamento da biblioteca municipal do Concello de Arteixo
 • Número 13
  Regulamento polo que se crea o rexistro municipal de asociacións
 • Número 14
  Ordenanza de pasos
  Descargar en formato pdf.
 • Número 15
  Regulamento de utilización das instalacións deportivas municipais
  Descargar en formato pdf.
 • Número 16
  Regulamento de funcionamento da emisora municipal Radio Arteixo
 • Número 17
  Regulamento de réxime interno nos centros sociais do Concello de Arteixo
 • Número 18
  Ordenanza de obras e servizos no dominio público
 • Número 20
  Ordenanza municipal reguladora das plantacións forestais en terreos agrícolas
  Descargar en formato pdf.
 • Número 21
  Ordenanza reguladora do servizo municipal de comedor a domicilio e do comedor asistido do centro “A Baiuca”.
  Descargar en formato pdf.
 • Número 22
  Normas de funcionamento da cafetería-restaurante do parque forestal Monticaño
 • Número 23
  Regulamento de funcionamento e xestión do complexo residencial asistido ou semiasistido "Monticaño"
 • Número 24
  Ordenanza municipal reguladora da posesión e custodia de animais de compañía.
  Descargar en formato pdf.
 • Número 25
  Ordenanza reguladora do servizo de transporte adaptado. Ordenanza reguladora da prestación do servizo galego de apoio á mobilidade persoal para persoas con discapacidade e/ou dependentes
  Descargar en formato pdf.

  Modificación, dos artigos nº5 e nº7, da Ordenanza da reguladora do servizo municipal de apoio á Mobilidade persoal para persoas con discapacidade e/ou dependentes
  Descargar en formato pdf.
 • Número 26
  Ordenanza xeral reguladora da concesión de subvencións municipais
  Descargar en formato pdf.
 • Número 27
  Ordenanza reguladora do servizo de vehículos de aluguer con aparato taxímetro
  Descargar en formato pdf.
 • Número 28
  Ordenanza reguladora do servizo de Axuda no fogar
  Descargar en formato pdf.
 • Número 29
  Regulamento do Parque de Educación Viaria
  Descargar en formato pdf.
 • Número 30
  Regulamento do servizo municipal de abastecemento de auga potábel e rede de sumidoiros de Arteixo.
  Descargar en formato pdf.
 • Número 31
  Ordenanza municipal de axudas para a inserción social - emerxencias sociais
  Descargar en formato pdf.
 • Número 32
  Ordenanza regulamentadora da praza subvencionada en centro de día “O Seixedo” polo Concello de Arteixo.
  Descargar en formato pdf.
 • Número 33
  Regulamento para a creación, organización e funcionamenteo do rexistro municipal de parellas de feito do Concello de Arteixo
  Descargar en formato pdf.
 • Número 34
  Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria do Concello de Arteixo.
  Descargar en formato pdf.
 • Número 35
  Ordenanza municipal de policía, bo goberno e medidas para fomentar e garantir a convivencia cidadá no espazo público do Concello de Arteixo.
  Descargar en formato pdf.
 • Número 36
  Ordenanza municipal regulamentadora do procedemento de intervención e control na execución de obras ou exercicio de actividades ou servizos.
  Descargar en formato pdf.
 • Número 37
  Regulamento municipal de protección de datos de Carácter persoal.
  Descargar en formato pdf.
 • Número 38
  Ordenanza regualdora do uso das praias do Concello de Arteixo.
  Descargar en formato pdf.
 • Número 39
  Regulamento Hortas Urbanas
  Descargar en formato pdf.
 • Número 40
  Regulamento Orgánico do Concello de Arteixo.
  Descargar en formato pdf.

 • Número 41
  Ordenanza de Vertidos e do Servizo Municipal de Saneamento Concello de Arteixo.
  Descargar en formato pdf.

 • Número 42
  Ordenanza da Sede Electrónica.
  Descargar en formato pdf.
 • Número 43
  Ordenanza regulamentadora da venda ambulante no termo municipal de Arteixo.
  Descargar en formato pdf.
 • Número 44
  Ordenanza reguladora do servizo de Comidas Saudables
  Descargar en formato pdf.
 • Número 45
  Ordenanza reguladora da Escola Municipal de Música de Arteixo
  Descargar en formato pdf.