Persoal

20170424.- Cualificacións concurso méritos promocion interna, turno restrinxido, provisión temporal educador/a familiar

Información | Persoal

Concello de Arteixo

Publicación das Cualificacións concurso méritos promocion interna, turno restrinxido, provisión temporal educador/a familiar

20170421.- Listaxe provisional admitidos no proceso selectivo dunha praza do posto de vixiante medioambiental

Información | Persoal

Concello de Arteixo

Publicación da Listaxe provisional admitidos no proceso selectivo dunha praza do posto de vixiante medioambiental.

20170421.- Listaxe provisional admitidos no proceso selectivo dunha praza do posto de operario de servizos.

Información | Persoal

Concello de Arteixo

Publicación da Listaxe provisional admitidos no proceso selectivo dunha praza do posto de operario de servizos.

20170315.- Convocatoria promocion interna, turno restrinxido, provisión temporal educador/a familiar

Información | Persoal

Concello de Arteixo

Convocatoria para provisión temporal (restrinxido á promoción interna por procedemento de concurso de méritos) unha vacante do posto de Educador/a familiar adscrito aos servizos sociais, persoal laboral, grupo/categoría profesional II do Convenio de persoal laboral (grupo A2), limitado temporalmente ata a convocatoria da vacante en propiedade polo sistema legalmente establecido e supeditado á efectiva entrada en vigor da RPT 2017.

20170310.- Bases da convocatoria dunha praza de vixiante medioambiental

Información | Persoal

Concello de Arteixo

Publicación das bases da convocatoria dunha praza de vixiante medioambiental

20170310.- Bases da convocatoria dunha praza de operario de servizos

Información | Persoal

Concello de Arteixo

Publicación das bases da convocatoria dunha praza de operario de servizos

20170213.- Cualificacións finais do proceso selectivo dunha praza de TAX adscrito a Contratación-Secretaria

Emprego | Persoal

Concello de Arteixo

cualificacións finais do proceso selectivo dunha praza de TAX adscrito a Contratación-Secretaria

20170206.- Cualificacións 2º exercicio dunha praza de TAX adscrito a Contratación/Secretaría

Información | Persoal

Concello de Arteixo

Cualificcións 1º exercicio dunha praza de TAX adscrito a Contratación/Secretaría

20170127.- Cualificacións 1º exercicio dunha praza de TAX adscrito a Contratación/Secretaría

Información | Persoal

Concello de Arteixo

Cualificcións 1º exercicio dunha praza de TAX adscrito a Contratación/Secretaría

20170110.- Listaxe definitiva admitidos/as no proceso selectivo dunha praza de Técnico de Administración Xeral

Persoal

Concello de Arteixo

Listaxe definitiva admitidos/as no proceso selectivo dunha praza de Técnico de Administración Xeral

XML feed