Ir o contido principal

Programa de incentivos á creación de emprego e incremento da estabilidade laboral da Xunta de Galicia

Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 19.07.2017, publicada no DOG núm.153 do 11.08.2017.

 

Obxecto e finalidade:

 

Favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas traballadoras con maiores dificultades de inserción laboral, a través dos seguintes programas:

 

  • Programa I de incentivos á contratación indefinida inicial de persoas maiores de 30 anos que esgotasen as prestacións por desemprego (TR349A).

  • Programa II de incentivos á contratación de persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social, xa sexan, iniciais, temporais ou transformación de contratos temporais en indefinidos (TR349D).

 

Ámbito temporal

 

Contratacións realizadas entre o 01.10.2016 e o 30.09.2017

 

Prazo de solicitudes

 

As contratacións realizadas entre o 01.10.2016 e o 11.08.2017, ata o 11.09.2017, as contratacións realizadas a partir do 12.08.2017, ata o 30.09.2017, obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

 

 

Máis información en:


CENTRO ARTEIXO INNOVACION

Concelleria de Promoción e Desenvolvemento

Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)

Tfno. núm. 981 640 572.

 

Ligazóns: