Ir o contido principal

Cumprimento do establecido na Lei 15/2010

Anuncio sobre os informes emitidos pola Tesoureiría e Intervención Municipales, en cumprimento da Lei 15/2010 de 5 de xullo, pola que se establece medidas de loita contra a morosidade.