Skip to main content

Perfil do contratante

  • Nome do Departamento ou órgano de dependencia: Departamento de Contratación
  • Nome do Órgano de Contratación: Concello de Arteixo
  • CIF: P1500500B

Enderezo postal

  • Nome da rúa: Praza Alcalde Ramón Dopico, 1
  • Código postal: 15142
  • Poboación: Arteixo
  • País: España

Contacto

Perfil do contrante histórico

Os datos do perfil do contrante de data anterior ao 6 de xullo de 2017 pódense consultar en: http://80.36.236.124/index.html/?q=perfil