Skip to main content

Corporación

PP   Grupo municipal do PP

 

D. José Carlos Calvelo Martínez
Alcalde-Presidente
D. José María Sánchez Novo
1º Tenente de Alcalde - Concelleiro de Persoal e Seguridade Cidadá.
Dna. Inés Ramos Álvarez
2ª Tenente de Alcalde - Concelleira de Igualdade, Servizos Sociais, Sanidade e Educación.
D. Luis Alberto Castro Calvete
3º Tenente de Alcalde - Concelleiro de urbanismo.
Dna. Josefa Zas Suárez
4ª Tenente de Alcalde - Concelleira de Maiores e Actividades Sociais.
D. José Baldomero Váquez Pereiro
5ª Tenente de Alcalde - Concelleiro de Economía e Facenda, Contratación e Patrimonio.
Dna. Purificación Zas Rodríguez
Concelleira de Deportes
D. Victor Merelas García
6º Tenente de Alcalde - Concelleiro de Medio Ambiente e Medio Rural.
D. José Manuel Pena Sanmartín
Concelleiro de Servizos Municipais
Dna. Patricia Amado Varela
7º Tenente de Alcalde - Concelleira de Promoción Económica, Participación, Xuventude e Novas Tecnoloxías.
D. José Antonio Calvelo Añón
 Concelleiro de Medio Urbano
Dna. Ana María Bello Vázquez
Concelleira de Cultura

 

PSOE    Grupo municipal do PSdG-PSOE

 

D. Martín Seco García
Concelleiro
Dna. María del Rosario Figueiras Icasuriaga
Concelleira
D. Luis Carlos Vázquez Fernández
Concelleiro
Dna. Ana María Cedeira Zas
Concelleira
D. Juan Simón López Fernández
Concelleiro
Dna. Patricia Raquel Boedo Naya
Concelleira

 

BNG   Grupo municipal do BNG

 

D. Xosé Xurxo Couto Rodríguez
Concelleiro
D. Raúl Fernández Iglesias
Concelleiro

 

av Grupo municipal de Alternativa dos Veciños

 

D. Antonio Patiño Pérez
Concelleiro